Üzenet

Párkányi Raab Péter kiállítása egy teljes és kerek világba nyújt betekintést, melyben egyszerre van jelen a rész és az egész koherens egysége, a hagyomány tisztelete és az állandó megújulás képessége.

Művészete mégis, vagy éppen ezért egységes képet mutat az elmúlt három és fél évtizedben. Szobrai által a teljesség megteremtésére törekszik, melyben egyszerre van jelen a szépség, jóság, igazság és a szentség belső harmóniája. Művei megalkotása során egy olyan belső utat járt be, melyre természete szerint minden ember eleve rendeltetett. Vagyis, - miközben épül benne a lélek lajtorja -, összekösse a földet és az eget, a természetet és a Teremtőt, hogy létrehozza a tiszta, a szakrális alkotást, amely az életet serkenti, élteti és képes a kultúrát létrehozni.

Műveivel egy sajátos, egyéni világot teremt, melyet talán szakrális realizmusnak nevezhetünk. Önálló utat jár be, nem követi a divatok, trendek, globális művészeti folyamatok éppen aktuális elvárásait. Nem foglalkoztatja az individuum ma oly divatos belső vívódása, életellenes devianciái, nem akar egyformán sokszínű lenni. Szabadságszeretete és a szépség szolgálata iránti vágya akaratlanul a biztos fundamentumhoz, a hagyomány szeretetéhez, tiszteletéhez, megéléséhez vezeti, és annak innovatív művészi újrafogalmazására sarkalja.

Párkányi Raab Péter az elmúlt évtizedekben számos kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott munkásságáért, bizonyítva, hogy a modernista kánontól függetlenül, csak saját erejére, szorgalmára, tehetségére támaszkodva is lehet sikeres a művész. Művészete úgy épült be szervesen az egyetemes folyamatokba, hogy alkata és vonzalma szerint a magyar és a közép-európai hagyományokra figyelt, munkásságával ezt tette teljesebbé.

Ez a sajátosan magyar és nemzetközileg beágyazott művészi pálya számos azonosságot mutat azzal a közösséggel, melyből vétetett. Azzal a nagy múltú, magyar nemzettel, amely annyiszor példát mutatott a világnak hitből, hűségből és felelősségből. Vállalva küldetését, képes volt ismét felkelni, büszkén felegyenesedni, és elindulni az ég felé, hogy beteljesítse Istentől rendelt sorsát.

„ És láttam: íme, egy fehér ló,
a rajta ülőnek íja volt, és
korona adatott neki, és
győzelmesen vonult ki, hogy
újra győzzön.”
Jel 6,2