Kulcsár Mihály

Kulcsár Mihály

múzeum igazgató

Előszó

Párkányi Raab Péter kiállítása elé

Nagy örömömre szolgál, hogy a Szent István Király Múzeum egy nagyszabású átfogó kiállítás keretében mutathatja be a realisztikus figuratív szobrászat egyik jeles hazai képviselőjének, Párkányi Raab Péternek közel három évtizedes munkásságát a székesfehérvári közönség számára. A tárlat több mint harminc, 1989 és 2017 közötti időszakban készült alkotáson keresztül idézi fel az ötven éves művész alkotói praxisát. Az életmű egésze kisplasztikákon, nagyméretű installációkon, rajzokon és fotókon keresztül bontja ki a tematikai és technikai jellegzetességeket, amelyek Párkányi Raab Péter összetéveszthetetlen sajátjai.

Allegórikus művei olyan univerzális kérdésekre keresik a választ, amelyek minden embert öröktől fogva foglalkoztatnak. Művészete a dolgok okait, lényegét próbálja meg feltárni. A válasz, ahogy Párkányi művei is, töredékesek. A teljesség láthatatlan marad, mint Platón barlangjában, ahol a dolgok lényege csak azok árnyékán keresztül ismerhetők meg.
Akárcsak a válaszok, a művekben megjelenő alakok is töredékesek maradnak. Nem ismert személyiségeket láthatunk a szobrok hideg anyagaiba merevedve, hanem olyan tűnékeny és rejtélyes figurákat, amelyek az ember, a szépség, a tudás, a szerelem vagy éppen a lét törékenységének szimbólumai.
Párkányi Raab Péter munkái a vanitász tradícióját idézik és alkotásai világos utalásokat tesznek a művészettörténet klasszikus műtárgyaira is.

Dinamikus, feszültséggel teli munkáiban mindig ott a dialektus az eredeti és a mesterséges között. Nem csak anyaghasználatában találkozik két eltérő tulajdonságú entitás egymással, úgymint a bronz és a kő, de formai megoldásaiban is jellemzőek rá az egy művön belüli különböző fogalmazásmódok. A hideg anyagba zárt, a valóságot imitáló élethű öntvények lebontják a befogadó és a mű közötti távolságot. Ez a sajátos alkotói gyakorlat adja Párkányi Raab Péter műveinek dinamikáját és ösztönzi állandó kérdésfeltevésre annak nézőjét. Meddig terjed a valóság, hol kezdődik a műalkotás?
A kiállítás nem csak a formák, az anyagok és a méretek kavalkádját nyújtja, de Párkányi Raab Péter legújabb szobrászati kísérleteit is felvonultatja. Az először Székesfehérváron bemutatásra kerülő nagyméretű mozgó és zenélő szoborkompozíciók az alkotói periódus technikai fejlődésének eredményei, amelyek méltán vívják ki maguknak minden látogatónk elismerését.